Lambda tester (Merací prístroj na lambda sondu) LT-1V

Lambda tester (Merací prístroj na lambda sondu) LT-1V
 • Výrobca: IMRE
 • Hmotnosť: 0,2
 • Záruka (mesiacov): 24
Akčná ponuka
Kód produktu: AD7
Vaša cena: 22,00 €
Dostupnosť: Skladom
Počet kusov skladom: 5

Measuring device for oxygen sensor.

video: https://www.youtube.com/watch?v=4lsVHXJe6yo

Measuring device for oxygen sensor
 is used for testing property funcionality of lambda probe in vehicle

 

MERACÍ PRÍSTROJ LT-1V

 

 

Najprv niečo o LAMBDA SONDE (LS)

 • je snímač kyslíka vo výfukových plynoch
 • je v nej použitý elektrochemický člen, ktorý na základe chemickej reakcie vytvára elektrický signál. Jeho výstupná hodnota sa mení v závislosti na prítomnosti kyslíka vo výfukových plynoch
 • hodnota napätia sa v LS mení od 0,1 do 1V
 • LS začína pracovať až pri teplote okolo 500 °C
 • Frekvencia v LS - od 1 do 10 Hz

 

Druhy lambda sond:

 

Jednovodičové:

 • neobsahujú výhrevné teliesko
 • obsahujú len elektrochemický člen, z ktorého jeden vodič je ukostrený cez výfuk
 • druhý signálový vodič je vyvedený von, je zvyčajne čiernej farby.

 

Dvojvodičové:

 • obsahujú výhrevné teliesko, aj elektrochemický člen.
 • jeden vodič je signálový (čierny, červený).
 • druhý vodič je napájanie výhrevného telieska (biely)

 

Trojvodičové:

 • obsahujú výhrevné teliesko, aj elektrochemický člen.
 • jeden vodič je signálový (čierny, červený).
 • druhý vodič je napájanie výhrevného telieska (biely).
 • tretí vodič je ukostrenie signálu (sivý).

 

Štvorvodičové:

 • obsahujú výhrevné teliesko, aj elektrochemický člen.
 • jeden vodič je signálový (čierny, červený).
 • druhý vodič je ukostrenie signálu (sivý).
 • tretí vodič je ukostrenie vyhrievacieho telieska (biely).
 • štvrtý vodič je napájanie vyhrievacieho telieska (biely).

 

Päťvodičové:

 • pri týchto lambda sondách nesie informáciu prúd nie napätie, preto sa meracím prístrojom M-1V odmerať nedajú, ani sa na ne nedá použiť ovládač O2 senzora.
 • Používajú ich v  niektorých autách od roku 2008.

 

 

Lamba sonda pracuje ako spínač

 

 

100 mV – 500 mV

 

znamená chudobná zmes,

na základe tohto signálu z lambda sondy

riadiaca jednotka zmes obohatí.

 

 

500 mV – 1000 mV

 

znamená bohatá zmes,

na základe tohto signáluz lambda sondy

riadiaca jednotka zmes ochudobní.

 

 

 

MERACIE PRÍSTROJE

 

 • Tento merací prístroj meria hodnoty lambda sond, ktoré obsahujú elektrochemický člen. Takéto lambda sondy sú vo väčšine automobilov. Existujú aj odporové lambda sondy, ktorých pracovné napätie je 5V.
 • Základnou požiadavkou na meracie prístroje, ktorými kontrolujeme činnosť lambda sond je malá časová konštanta, aby sme boli schopní sledovať rýchle zmeny napätia.
 • Analógové meracie prístroje nie sú navrhnuté na meranie dynamických hodnôt. Keďže napätie na lambda sonde má dynamický priebeh, klasickým meracím prístrojom sa odmerať nedá. Pri meraní hodnoty niekoľko hertzov sú schopné ukazovať len strednú hodnotu.
 • Podobná situácia je aj pri digitálnych meracích prístrojoch. Kvôli analógovo-digitálnemu prevodníku, pri meranom frekvenčnom pásme, ukazujú len krajné hodnoty.
 • Na meranie lambda sond je možné použiť len osciloskop, alebo merací prístroj z LED diód. Na obrazovke meracieho prístroja z LED diód sa ukáže po dobu regulácie i skutočná krajná hodnota riadenia. To umožňuje rýchla odozva systému na zmenu napätia.
 • Najpresnejšiu informáciu o riadení lambda sondy však poskytujú osciloskopy.

 

 

Meranie lambda sondy meracím prístrojom LT- 1V:

 

 • Naštartujeme motor a pripojíme merací prístroj na signálový vodič lambda sondy, zvyčajne je to červený alebo čierny. Po dobu zahrievania motora sa na meracom prístroji bude pomaly zvyšovať napätie od 0 - 500 mV.
 • Počas zahrievania motor v aute pracuje z tabuľkových hodnôt, ktoré sú uložené v riadiacej jednotke. Po túto dobu riadiaca jednotka vyšle do lambda sondy napätie 0 – 500 mV.
 • Ak sa motor zahreje, začne sa na meracom prístroji meniť napätie od 100 mV do 800 mV.  To znamená, že lambda sonda pracuje správne. Ak svietia iba červené LED a nič iné, to znamená, že lambda sonda nepracuje správne, alebo motor ešte nie je zahriaty.
 • Lambda sonda by mala pracovať približne od 1 do 3 minút od naštartovania auta (vlastná skúsenosť).
 • Merací prístroj má ochranu proti prepólovaniu. Napájanie je 6 – 15V. Napája sa priamo z autobatérie.
 • Merací hrot má ochranu do 15V. Vyššie napätie môže poškodiť merací prístroj, je navrhnutý tak, aby sa mohol pripojiť na akýkoľvek vodič idúci do lambda sondy, na ktorej je maximálne 14 V pri naštartovanom aute.