Mini autogén z hasiaceho prístroja

07.06.2015 14:57

Mini autogén z hasiaceho prístroja

 

Veľmi dôležitou súčasťou každej dielne je zváračka. Na bežné zváranie postačuje aj klasická, prípadne CO2 zváračka, ktoré sú dnes cenovo dostupné. Často sa však stáva, že potrebujeme zvariť nejakú trubku, alebo tenký plech a  elektródou alebo CO2 sa to jednoducho nedá. Klasický autogén je drahý a nepraktický.

 

 

 

 1. Využitie a výhody mini autogénu

 

     Najvýhodnejšou je  zváračka na zváranie mosadze. Mosadzou sa dá zvárať väčšina kovov (meď, oceľ, liatina, ...) - tenké plechy, nádrže, vysokotlakové trubky. Postačí klasický propán-bután a kyslík.

     Propán-bután je bežne dostupný plyn. Kyslík je tiež dostupný, ale je potrebné mať kyslíkovú fľašu s platnou tlakovou skúškou, ktorej cena sa pohybuje okolo 100 € za 8 litrovú fľašu plus náplň.

     Najlacnejší spôsob je vyrobiť si tlakovú nádobu a prepustiť plyn od zvárača - kamaráta. Prípadne si kúpiť jednu originál kyslíkovú fľašu spolu s priateľmi a prepúšťať si náplň fľaše do menších..

     Autogén, ktorý som si vyrobil, sa mi osvedčil, preto som sa rozhodol podeliť sa o svoje skúsenosti, ktoré som pri tomto projekte získal. Výrobu detailne rozoberiem a upozorním na riziká.

     Dvojlitrový hasiaci prístroj naplnený  kyslíkom vydrží pri bežnej práci veľmi dlho. Je praktický a flexibilný. Pri nalakovaní na 150 bar je v hasiacom prístroji okolo 300 litrov kyslíka.

 

 1. Materiál potrebný na výrobu kompletného autogénu

 

 • tri hasiace prístroje zo zberných surovín (podľa dostupnosti)
 • Ventil z kyslíkovej fľaše, prípadne nový
 • minimálne trojmetrové hadice, kvôli bezpečnej vzdialenosti horáka od fliaš
 • horák
 • redukčný ventil z CO2 zváračky pre zváranie postačuje, ale nefunguje pri všetkých typoch (lebo musíme nastaviť tlak, nie iba prietok) Redukčný ventil na argón s prietokomerom sa použiť nedá.
 • redukčný ventil na propán-bután (najlepšie nastaviteľný 0 – 4 bar)
 • spätný ventil na propán-butánovú hadicu, aby sa kyslík pri upchaní špičky nepretlačil do fľaše s propán-butánom.

 

 1. Odstránime starý ventil

 

 • Pred začatím práce sa ubezpečíme že hasiaci prístroj je prázdny. Prípadne zvyškovú náplň vystriekame.
 • Na odstránenie ventilu musíme mať poriadny zverák a kľúč, na ktorý nasunieme metrovú trubku.
 • Pri povoľovaní ventilu nepoužívame žiaden olej. Kyslík s olejom reaguje a pri plnení fľaše by mohlo dôjsť k výbuchu. Vnútro nádoby musí byť čisté.
 • Hasiaci prístroj bez ventila očistíme a skontrolujeme v akom stave je vnútro, či sa nám nevysýpala hrdza.
 • Najlepšie je zohnať hasiaci prístroj so zvyškovým tlakom, vtedy totiž máme istotu, že sa do tlakovej nádoby nedostala vlhkosť a nádoba nebola poškodená hrdzou.

 

 1. Očistíme fľašu

 

 • Dôkladne očistíme fľašu hasiaceho prístroja z vonkajšej strany, bude sa nám lepšie zvárať.

 

 

 1. Vyrobíme stojan na fľašu

 

 • Stojan na fľašu si vyrobíme z rovnakého hasiaceho prístroja, prípadne z nejakej rúry. Ja som mal k dispozícií viac hasiacich prístrojov, preto som ich využil.

 

 1. Vyrovnáme stojan na fľašu

 

 • Tlakovú fľašu som rezal z uhlovou brúskou. Na vyrovnanie podstavca som použil sústruh, zrovnal som ho z obidvoch strán.
 • Po vyrovnaní som sa uistil, že stojan bude sedieť na fľaši.

 

  

 1. Privaríme stojan k fľaši

 

 • Privarenie stojana je najprácnejšia časť, lebo fľaša musí stáť na zemi kolmo.
 • Použil som vodováhu. Vyrovnal som stojan podľa vodováhy.
 • Potom som na stojan položil tlakovú nádobu, ktorú som nastavil kolmo.
 • Ako náhle som mal fľašu vyrovnanú, spravil som jeden zvar a potom som fľašu  jemne doklepol, kým nestala rovno.
 • Na fľašu som si pre istotu spravil čiaru, aby som si mohol presnosť skontrolovať aj podľa pravítka.
 • Najvhodnejšie je spraviť bodový zvar. Tým sa predíde tepelnému poškodeniu fľaše.
 • Zvyšnú časť, na ktorej sme nezvárali, zatrieme gitom, prebrúsime papierom, aby fľaša s podstavcom vyzerali ako originál. Tlakové nádoby sa totiž nesmú zvárať, preto som spravil iba bodové zvary.

 

  

 1. Namontujeme ventil

 

 

 

 • Zoženieme si ventil na kyslík a ventil zo starej propán-butánovej fľaše.
 • Závit na malej kyslíkovej a malej propán-butánovej fľaši sú rovnaké.
 • Ventily dôkladne očistíme, hlavne závity.
 • Na závit nanesieme trochu teflonovej pásky. Závit je do kužeľa a mal by tesniť aj bez teflónovej pásky, ale ja som ju pre istotu použil. Ventil poriadne dotiahneme. Poriadne dotiahnuť neznamená odtrhnúť.

 

  

 1. Fľaše nafarbíme

 

 • Ak máme ventily dotiahnuté, potom ostáva len fľaše nafarbiť.
 • Fľaše s namontovanými ventilmi nafarbíme, keď sú ešte prázdne. Hlavne kyslíkovú fľašu, pretože kyslík je reaktívny.
 • Po vyschnutí fliaš ich môžeme začať plniť.

 

10. Výpočet maximálneho tlaku fliaš

 

 • fľaša na propán-bután má tlak cca 20 bar
 • fľaša z hasiaceho prístroja je niekoľko násobne predimenzovaná.

 

Kyslík sa plní na tlak až do 220 bar. Maximálny tlak, na ktorý môžeme danú nádobu použiť sa vypočíta nasledovne:

 

,

 

Rm – Pevnosť ťahu materiálu

s – hrúbka steny nádoby

d – priemer nádoby

 

Pre náš prípad:

Rm = od 300N/mm do 1500N/mm

s = 3,5 mm

d = 100 mm

 

 

Najnižšia pevnosť oceli je 300N/mm. Keďže nevieme, o akú oceľ ide, budeme z bezpečnostných dôvodov počítať z najmenšou pevnosťou.

Z výpočtu vyplýva, kritický tlak nádoby je 217 bar. Kyslík sa maximálne plní na 220 bar. Z bezpečnostných dôvodov odporúčam, plniť nádobu na 100 maximálne 150 bar.

 

 1. Naplníme kyslík

 

 • Na plnenie použijeme trubku. Hrúbka trubky sa podobne počíta ako tlaková nádoba. Meď ma pevnosť 200N/mm.
 • S návrhom prepúšťacích trubiek sa budem zaoberať neskôr. Nájdete si na mojej stránke.
 • Kyslík je vo fľaši v plynnom skupenstve. Pri prepúšťaní na polohe fliaš nezáleží.
 • Na obidve fľaše pripojíme prepúšťaciu trubku.
 • Najprv otvoríme ventil naplno na prázdnej fľaši. Potom začneme pomaly otvárať ventil na plnej fľaši. Čím pomalšie budeme prepúšťať,  tým lepšie.
 • Pri prepúšťaní sa začne plná fľaša ochladzovať a prázdna ohrievať. Tento jav vzniká pri stláčaní a následnom rozpínaní plynu. Preto je dôležité prepúšťať kyslík čo najpomalšie.
 • Matice a ventile nikdy nemastíme. Kyslík prepúšťame  čistými rukami.
 • Kyslík reaguje s olejom a mastnotou.
 • Ak chceme plniť fľašu na nižší tlak, je potrebné vyrobiť prepúšťaciu trubku s tlakomerom. 
 • Pri 2 litrovej nádobe plnenej na tlak 150 bar, získame cca 300 litrov kyslíka.

 

 

 1. Naplníme propán-bután

 

 • Na plnenie propán-butánu použijeme klasickú propán-butánovú hadicu do 20 bar.
 • Najlepšie je použiť originál hadicu na propán bután, lebo plyn v kvapalnom skupenstve je agresívny.
 • Propán-bután je vo fľaši v kvapalnom skupenstve, preto musíme nádobu, z ktorej chceme prepúšťať, dať vyššie ako nádobu, ktorú chceme plniť.
 • Nádobu plníme na cca 80 %, aby bol priestor k rozpínaniu plynu. Najideálnejšia poloha pre fľašu je, ako vidíte na obrázku. Hadica musí byť rovno a nádoba ktorú chceme plniť musí byť na ležato trošku zdvihnutá.
 • Mám odskúšane, že nádoba sa tak najrýchlejšie naplní.  Približne za 5 minút. Naplnenie si potvrdíme váhou. Odvážime prázdnu a plnú fľašu. Hmotnosť propán butánu je približne 2litre výžia 1kg.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Aké redukčné ventily použiť

 

 • Na propán-butánovú fľašu je najlepšie použiť ventil z nastaviteľným tlakom.
 • Na kyslíkovú fľašu sa dá použiť aj redukčný ventil na CO2.
 • Redukčný ventil na argón s prietokomerom sa na kyslíkovú fľašu nedá použiť, lebo má malý prietok.
 • Ventil s dvomi manometrami, ktorý je na obrázku, má dostatočný prietok aj pre horák 4-6. Originál redukčný ventil je veľmi veľký a vyvracia  fľašu. Najvhodnejšie je použiť mini redukčné ventily na CO2.

 

 1. Hotový autogén
 • Ak by mal niekto nejaké pripomienky a zlepšovacie návrhy budem rád, keď mi napíše.
 • Informácie, ktoré som použil v tomto texte, som získal študovaním rôznych materiálov, vlastnými skúsenosťami, a experimentovaním
 • Ak sa spýtate, rád poradím.
 • Vyrábať tlakové nádoby je dosť nebezpečné, lebo sa pracuje z vysokým tlakom.
 • Nenesiem žiadnu zodpovednosť za spôsobené škody na majetku alebo na zdraví. Ak sa rozhodnete spraviť si vlastný autogén podľa mojich vedomostí a skúseností (tak ako som to popísal),  robíte to na vlastnú zodpovednosť.

 

15. K dispozícií mám aj originál horák na propán-bután a kyslík. Horák nezháša a regulácia je prestnejšia:

 

Horák si môžete zakúpiť ma odkaze:

 

www.michal-imre.sk/products/horak-na-propan-butan-a-kyslik-k-mini-autogenu/

 

 

 

 

Ing. Michal Imre

 

 

Späť

Diskusná téma: Mini autogén z hasiaceho prístroja

Dátum 02.02.2023

Vložil Milan

Titulok Cena

Odpovedať

Zdravim
Cena za komplet set?
Dakujem

Dátum 21.11.2022

Vložil David

Titulok Nastavenie pracovného tlaku redukčných ventilov

Odpovedať

Dobrý deň. Nezmienili ste sa o nastavení pracovného tlaku redukčných ventilov. Veľmi by ma to zaujímalo. Ďakujem za vašu odpoveď.

Dátum 17.01.2022

Vložil lubomir

Titulok zvaracia suprava

Odpovedať

dobri.čo by stala ta suprava na zvaranie.tie dve flaše prerobene na zvaranie dajte vediet dakujem.

Dátum 05.08.2021

Vložil Jozef dubjel

Titulok Ta ba medi a zlata

Odpovedať

Zdravím z medi vyrábam. Nórske zlato ta i sa to pri 1084 st. C ale pece boli malo efektívne. Napadá vás použitie horáka v nejakej tavnej komore kde by plameň slahal na med ktorá je priamo v grafitovom kelimku? Ma niekto skúsenosť? Ako spraviť aby sa horák neroztopil?

Dátum 19.02.2021

Vložil Michal

Titulok Horák propan-butan

Odpovedať

Dobrý deň pán Imre, mal by som otázku. Rozmýšľam nad používaním PB-O2 horáku na ohrievanie a ohýbanie oceľových tyčí o priemeru cca 20 mm. Aké s tým máte skúsenosti. Hodil by sa ten horák na takéto účely? Ďakujem. S pozdravom. Michal

Dátum 27.09.2020

Vložil EssefsAscebra

Titulok Brusuadosaunc crned

Odpovedať

https://onlinecasinouse.com/# vegas slots online https://onlinecasinouse.com/# - casino online slots <a href="https://onlinecasinouse.com/# ">play slots online </a>

Dátum 30.03.2020

Vložil Erik

Titulok Cena

Odpovedať

Zdravím je u vás možné zakúpiť už hotový set poprípade aká by bola cena

Dátum 13.10.2019

Vložil jožo

Titulok rada

Odpovedať

Nemate vretenový ventil na predaj alebo kde nakupujete vy?

Dátum 07.05.2019

Vložil Ján Dedok

Titulok Dopit

Odpovedať

Dobrý deň.
Máte aj redukčný ventl na kyslík? Je treba aj na propan butan?
Aká je cena?

Dátum 24.07.2019

Vložil IMRE

Titulok Re:Dopit

Odpovedať

Dobrý deň, Mam aj redukčný ventil na kyslík jeho cena je 25€. Redukčný ventil na Pb sa dá kúpiť v každých dodacích potrebách cena sa pohybuje cca 15€.
K dispozícií mám aj bezpečnostný spätný ventil jeho cena je 5€