AKO ZMENIŤ SMER OTÁČANIA ELEKTROMOTORA

01.02.2014 02:46

Namiesto úvodu:

 

  • Náš trh je bohato zásobený  lacným náradím.
  • Lacné náradie (v našom prípade vŕtačka) nemá prepínanie smeru otáčania.
  • Ak ho chceme použiť ako klasický elektromotor, je to (pre niekoho) problém.
  • Po preštudovaní tohto jednoduchého textu a schém, nájdete odpovede na otázky, ktoré sú v odbornej literatúre zvyčajne vysvetlené veľmi zložito.

 

Ing. Michal Imre

Späť