Triac phase regulator TR-2400W

Triac phase regulator TR-2400W
Kód produktu: AD352
Vaša cena: 30,00 €

Triac phase regulator

Voltage of 230 volts
Frequency: 50 Hertz
Current: 10 Amps
Power: 2400 Wat
continuous load: 1400 Wat

Use:

commutator motor, dimming, power controller resistive heating

 

 

Charakteristika

 

Triakový regulátor pracuje na princípe zmeny strednej hodnoty výstupného prúdu v sieti. Na reguláciu používa triak. Pomocou tejto súčiastky je možné regulovať aj vysoké výkony s veľmi malými stratami, lebo pracujú v spínacom režime. Laicky povedané - veľmi rýchlo zapíname a vypíname zariadenie

v určitých časových okamihoch a tým meníme strednú hodnotu výstupného prúdu. Keďže tyristor alebo triak pracuje stále v nule napätia alebo v nule prúdu, straty sú minimálne. Nikdy sa nedostane

do lineárneho režimu.

 

Princíp činnosti R-2300W

Zariadenie používa plynulú triakovú fázovú reguláciu bez spätnej väzby. Je to bezstratová regulácia výkonu, tento princíp regulácie mení strednú hodnotu výstupného prúdu. Regulácia je synchronizovaná

so sieťou a prepúšťa len určitú časť sinusoidy, tým spôsobí zmenu strednej hodnoty výstupného prúdu. To, aká časť sinusoidy bude prepustená, určuje časová konštanta, ktorá je daná hodnotou kondenzátora, alebo hodnotou rezistora. V tomto výrobku je kondenzátor pevný a regulácia je daná hodnotou odporového potenciometra.

 

Využitie

 • na plynulú reguláciu elektrických spotrebičov, ktorými sú zariadenia s odporovou a indukčnou záťažou.
 • na reguláciu otáčok komutátorových motorov - motor s uhlíkmi (uhlová brúska, vŕtačka, vysávač, kotúčová píla, a mnoho ďalších zariadení)
 • k väčšine typov stropných a strešných ventilátorov
 • keďže regulácia je od nuly, dá sa použiť aj na plynulú reguláciu žiaroviek.

 

Maximálne zaťaženie

       Regulátor bol pôvodne vyvinutý na reguláciu komutátorových elektromotorov a na takejto záťaži bol aj testovaný. Po prekročení týchto hodnôt, môže dôjsť k prehriatiu regulátora a pri dlhodobom prekročení k jeho poškodeniu.

 

Napätie: 230 V

Prúd: 10 A

Dlhodobé zaťaženie: 1,4 kW

Krátkodobé zaťaženie (10 min): 2,4 kW

P O Z O R !

 

 • regulátor nerozoberajte, ak je pripojený na elektrickú sieť
 • neskratujte výstup regulátora ani v tom prípade, keď je potenciometer nastavený na minimum, lebo ho zničíte. Regulátor nemá žiadnu poistku ani ochranu proti skratu
 • ak na regulátor nie je pripojená žiadna záťaž, na jeho výstupe je stále napätie 230 V,  preto nerozoberajte koncovku ani keď je regulátor nastavený na nulu
 • výrobca nezodpovedá za žiadne škody spôsobené neodbornou manipuláciou s výrobkom
 • poškodenie regulátora sa prejaví tak, že bude fungovať iba na najvyšší výkon
 • Regulátor nepoužívajte na zariadenia, ktoré majú vlastnú reguláciu, týka sa to hlavne tých zariadení, ktoré majú procesor. Napríklad teplovzdušnú pištoľ s vlastnou reguláciou teploty nemôžte regulovať ďalším regulátorom, lebo ju zničíte
 • Regulátor nepoužívajte ani na reguláciu LED osvetlenia, ktoré využíva prúdový zdroj realizovaný kondenzátorom, lebo si zničíte všetky LED

 

Výrobok si môžte zakúpiť aj v Prešove v predajni ZVÁRACIA TECHNIKA, Jozef Ličak - RELIKO, Strojnicka 1, 080 06 Prešov.