Otázky a odpovede

1. Ako mám zapojiť digitálny voltmeter, aby mi ukazoval správnu hodnotu?

Digitálny voltmeter sa zapája čierny vodič na mínus, červený vodič na spínaciu skrinku. Merací vodič sa musí napojiť priamo na autobatériu na plus. Ak by Ste napojili merací žltý vodič na spínaciu skrinku, alebo na inú zaťažovanú vetvu v elektroinštalácii automobilu tak by meranie nebolo presné. Lebo na každom zaťaženom vodiči podľa záťaže vzniká úbytok napätia. Merací žltý vodič je nutné napojiť priamo na plus autobatérie.

2. Ak mi alternátor na aute prebíja autobatériu a batéria mi vrie musím meniť celý alternátor?

Ak je v elektroinštalácii automobilu väčšie napätie ako je 14,7V to znamená, že je zlý regulátor napätia. Regulátor napätia (regler) sa nachádza buď priamo na alternátore (malá kocka prikrútená dvomi skrutkami), alebo je napojený externe. Cena regulátora sa pohybuje od 6 do 30€ podľa typu automobilu. Ak by Vám alternátor nedobíjal, alebo by mal nízke napätie tak zvyčajne odíde niektorá z diód v alternátore, vtedy je potrebné vymeniť usmerňovať v alternátore.  Ktorého cena sa pohybuje tiež okolo 30€ podľa typu automobilu.

3. Prečo je v sieti napätie 230V na jednej fáze a medzi fázami 400V a nie 460V?

V sieti je preto medzi fázami 400V lebo fázy sú oproti sebe posunuté o 120 stupňov. Takže napätie sa spočítava vektorovo. A vtedy sa rovná 230V jednej fázy + 230V druhej fázi posunutej o 120 stupňov = 398V.

4. Prečo elektromotor s kondenzátorovým rozbehom ma pri znížení otáčok pomocou triakového regulátora nižší výkon, ako komutátorový elektromotor?

Komutátorový elektromotor je jednosmerný elektromotor a jeho otáčky sa rgulujú pomocou napätia. Komutátorovému elektromotoru je jedno či ho napojíme na jednosmerný alebo striedavý prúd. Lineárne z znižovaním napätia sa znižuje aj jeho výkon aj otáčky.

Elektromotor s kondenzátorovým rozbehom je elektromotor, ktorého otáčky sa dajú meniť len pomocou zmeny frekvencie. Triaková regulácia, nereguluje na tomto type elektromotora otáčky ale výkon a keď elektromotor stratí výkon tak sa znížia aj jeho otáčky. Preto sa triaková regulácia na elektromotor s kondenzátorovým rozbehom používa len na spotrebiče s konštantným zaťažením, ako je napríklad čerpadlo, ventilátor atd...

5. Dá sa elektromotor na 380V regulovať triakom?

Elektromotor na 380V sa triakom regulovať nedá. Na reguláciu otáčok je možné použiť len frekvenčný menič. Tento typ elektromotora ak by mal konštantnú záťaž, (ventilátor) tak sa dá zapojiť pomocou rozbehového kondenzátora na 230V a regulovať aj triakom. Ale pri tomto zapojení rapídne zo znížením otáčok klesne aj výkon elektromotora. Preto je použiteľný len na ventilátory.

6. Ak použijem triakovú reguláciu na transformátor a transformátor mi nereguluje lineárne a hodnota na výstupe skáče ako to mám odstrániť?

Ak chcete regulovať triakom vstup transformátora, tak na vstup transformátora je potrebné zapojiť nejakú odporovú záťaž. Transformátor je navinutý na frekvenciu 50 Hz. Triaková regulácia má na výstupe aj vyššie frekvencie spôsobené spínaním. Transformátor pre vyššie frekvencie ako sú 50 Hz nie je konštruovaný (pri iných frekvenciách je iný počet závitov). Najjednoduchšie riešenie je napojiť na vstup transformátora nejakú odporovú záťaž napríklad 40 – 100W žiarovku. 

7. Ak chcem zapojiť 380V elektromotor na 230V aký kondenzátor mám použiť. Aký výkon bude mať?

Ak sa zapojí trojfázový elektromotor na 380V jeho výkon bude menší ako pri 230V, lebo pri zapojení elektromotora na 3f sieť je jeho účinnosť väčšia. Jeho výkon pri rozbehu závisí od kapacity rozbehového kondenzátora. Čím má rozbehový kondenzátor vyššiu kapacitu, tým je elektromotor silnejší pri rozbehu. Platí to aj pri jednofázových elektromotoroch s kondenzátorovým rozbehom. Kondenzátor je potrebné dimenzovať približne takto. Každých 100W o 6 až 8uF viac. Takže na 100W elektromotor 8uF. Na 200W elektromotor 16uF. Na 1000W elektromotor 80uF. Kondenzátory sa môžu vyskladať paralelne podľa potreby. Ak elektromotor bude použitý len na ventilátor stačí aj na 1kW použiť len 8uF kondenzátor, záleží na využití elektromotora a na jeho zaťažení.

 

8. Ak mi uhlová brúska alebo vŕtačka funguje trhane ako to mám odstrániť?

Na vŕtačku je potrebné paralelne pripojiť nejakú odporovú záťaž, podobne ako u transformátora. Najjednoduchšie riešenie je použiť 40 alebo 100W žiarovku, ktorá zrazí špičky na výstupe triaku. Tento problém sa najčastejšie vyskytuje pri značkovom náradí.

9. Dá sa použiť regulátor R-2300W na reguláciu prúdu pre galvanické pokovovanie?

Na galvanické pokovovanie je potrebný jednosmerný prúd. Z regulátora vychádza striedavý prúd. Aj keď sa prúd z regulátora usmerní tak na pokovovanie bude veľmi malý max 16A. A sieť bude maximálne zaťažená. Najlepšie je použiť transformátor a výstup s transformátora usmerniť. Transformátor následne regulovať regulátorom R-2350W. Na galvanické pokovovanie sa používa nízke napätie a veľký prúd. Preto je potrebné použiť transformátor, ktorý nám sieťové napätie 230V/16A napríklad transformuje na 12V/ 306A. Alebo podľa požiadavky. V tom prípade ak zo sieťe berieme 16A tak na výstupe transformátora môžeme pri 12V odoberať až 306A.

Vyhľadávanie

Kontakt

Ing. Michal Imre - IMRE Koprivnica 114
Koprivnica
086 43
00421911921274 IČO: 46 299 386
DIČ: 108 324 83 42
č.ú: 0452037090/0900
IBAN: SK80 0900 0000 0004 5203 7090
BIC S.W.I.F.T.: GIBASKBX